fbpx

Privatlivspolitik hos Mybackdrop


Sidst opdateret d. 22-10-22


Denne persondatapolitik gælder for:

Lima (Mybackdrop)
Haraldskær 8
4000 Roskilde
CVR 34174547
Tlf: 27136576
Email: info@mybackdrop.dk


samt behandlingen af en række personoplysninger, som Mybackdrop behandler i forbindelse med:


  1. Aktiviteter på hjemmesider under domænet <Mybackdrop.dk> se mere nedenfor under pkt. 1.1.);

 

  1. Aftale om leje af udstyr og køb af varer (se mere nedenfor under pkt. 1.2.);

 

 1. Anmodet markedsføring (pkt. 1.4)

Mybackdrop er i forbindelse med ovenstående situationer at anse for dataansvarlige.


Henvendelser vedrørende Mybackdrop’s behandling af personoplysninger, herunder behandling af dine personoplysninger, kan rettes til:
E-mail: info@adminAdresse: Lima (Mybackdrop), Haraldskær 8, 4000 Roskilde

 


Indhold


1. Behandling – personoplysninger, formål, retsgrundlag, opbevaringsperiode og videregivelse


  1.1. Aktiviteter på hjemmesider under domænerne Mybackdrop.dk


  1.2. Aftale om leje af udstyr og køb af varer


  1.3. Anmodet markedsføring


2. Den registreredes rettigheder


3. Vidergivelse


4. Databehandlere og tredjelandsoverførsler


1.    Behandling – personoplysninger, formål, retsgrundlag, opbevaringsperiode og videregivelse


1.1.    Aktiviteter på hjemmesider under domænet mybackdrop.dk


Når du besøger hjemmesider under domænet mybackdrop.dk, kan der indsamles en række oplysninger om dig ved hjælp af cookies og andre teknologier.


Mybackdrop bruger nødvendige cookies, som hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden.


Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.


Oplysninger fra disse nødvendige cookies deles med: 


  • Booqable

 

  • Cookiebot

 

 • WordPress

Retsgrundlaget for behandlingen af nødvendige cookies og andre lignende sporingsoplysninger er EU-Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). 


Mybackdrops legitime interesse i at behandle personoplysninger består i at kunne levere og vedligeholde hjemmesiden og de services, som knytter sig til hjemmesiden.


Retsgrundlaget for behandlingen af ikke-nødvendige cookies (dvs. funktionelle cookies, statistiske cookies og marketing cookies) og andre lignende sporingsoplysninger er EU-Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke)


Samtykket indhentes gennem Mybackdrop’s cookie pop-up, som du møder første gang, du tilgår hjemmesiden.


Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at trykke på det lille ikon nederst i venstre hjørne af hjemmesiden, ligesom du kan bede Mybackdrop om at slette dine oplysninger.


Hvis du ikke forinden har trukket dit samtykke tilbage, eller har bedt Mybackdrop om at slette dine oplysninger, vil Mybackdrop – hvis andet ikke udtrykkeligt fremgår af cookie pop-up – opbevare og behandle oplysninger i henhold til nedenstående i to år fra det tidspunkt, hvor du har givet dit samtykke.


Herefter vil oplysningerne uden videre blive slettet.


Hvis du giver samtykke til funktionelle formål, indsamler Mybackdrop oplysninger om dine foretrukne indstillinger og valg på hjemmesiden. Det gør vi for at kunne vise dig den version af hjemmesiden, der passer til dine præferencer. Oplysningerne bliver brugt til at afgøre, hvilken region og sprog du foretrækker, til at vise videoer og andre visuelle elementer på hjemmesiden.


Mybackdrop har indgået aftale med følgende tredjemænd, som vil kunne modtage dine personoplysninger for at bistå os med hjemmesidens funktionalitet:


 • Booqable

Hvis du giver samtykke til statistiske formål, indsamler Mybackdrop oplysninger om, hvordan du interagerer med hjemmesiden, herunder hvor ofte du besøger siden, og hvilke sider du kigger på. Det gør Mybackdrop for at kunne optimere design, brugervenlighed og styrke effektiviteten af hjemmesiden. Derudover bruger Mybackdrop oplysningerne til at give dig personaliseret indhold og udarbejde markedsanalyser.


Mybackdrop har indgået aftale med følgende tredjemænd, som vil kunne modtage dine personoplysninger for at bistå Mybackdrop med statistiske formål:


  • Google 

 

  • Booqable 

 

  • Ninja forms

 

 • Hotjar

Hvis du giver samtykke til marketing formål, vil Mybackdrop indsamle og behandle oplysninger om dig, dine enheder, og interesser, herunder hvilke sider og annoncer du klikker på, hvilke produkter eller ydelser du viser interesse for, eller køber på denne og andre hjemmesider. Mybackdrop kan også behandle oplysninger som du selv giver til os i forbindelse med indgåelse af aftale eller ved tilmelding til anmodet markedsførring. Det gør vi for at kunne vise dig annoncer, der er relevante for dig og dine interesser samt oprette brugerdefineret målgrupper og måle effekten af vores markedsførringsaktiviteter.
Mybackdrop har indgået aftale med følgende tredjemænd, som vil kunne modtage dine personoplysninger for at bistå Mybackdrop med marketing formål:


  • Google

 

  • Meta

 

  • Pinterest

 

  • Microsoft, Bing

 

  • Email marketingsredskab

 

  • Ninja forms

 

  • LinkedIn 

 

 • TikTok

1.2.    Aftale om leje af udstyr og køb af varer


Når der indgås en aftale med Mybackdrop om leje af udstyr eller køb af varer, vil du skulle opgive en række personoplysninger i form af dit navn, fakturaadresse, leveringsadresse, e-mail, telefonnummer samt kort- og betalingsoplysninger. 


Det er oplysninger, som Mybackdrop har brug for, for at Mybackdrop kan opfylde aftalen med dig.


I forbindelse med opfyldelse af aftalen med dig kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til eksterne leverandører og samarbejdspartnere for at kunne gennemføre en aftalt leverance i form af f.eks. udstyr, varer eller billeder. 


Videregivelse vil ske til: 


  • GLS Denmark

 

  • PBS

 

  • QuickPay

 

  • PayPal

 

  • Apple pay

 

 • Trustpilot

Retsgrundlaget er EU-Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold) og EU-Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning).


Mybackdrop vil behandle oplysninger om dig, indtil der ikke længere er behov for det, fordi aftalen mellem dig og Mybackdrop er behørigt opfyldt fra begge parters side.


Mybackdrop vil efter endt aftale kun opbevare personoplysninger om dig, hvis Mybackdrop på anden vis og med direkte hjemmel i gældende lovgivning er forpligtet hertil, herunder f.eks. bogføringspligtige oplysninger som skal opbevares 5 år efter udløbet af det år, hvor forholdet mellem dig og Mybackdrop ophørte, eller hvis du i øvrigt har givet samtykke hertil.


Du kan således i forbindelse med din indgåelse af aftale med Mybackdrop give samtykke til, at Mybackdrop gør videre brug af dine personoplysninger end til, hvad der er strengt nødvendigt for at opfylde aftalen mellem dig og Mybackdrop.


Retsgrundlaget for behandlingen er i så fald EU-Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).


Samtykket indhentes gennem Mybackdrop cookie pop-up, som du møder første gang, du tilgår hjemmesiden og via checkboxe som du møder i forbindelse med indgåelsen af aftale eller tilmelding til anmodet markedsføring.


Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, ligesom du kan bede Mybackdrop om at slette dine oplysninger.


Hvis du ikke forinden har trukket dit samtykke tilbage, eller har bedt Mybackdrop om at slette dine oplysninger, vil Mybackdrop – hvis andet ikke udtrykkeligt fremgår af cookie pop-up – opbevare og behandle oplysninger i henhold til nedenstående i to år fra det tidspunkt, hvor du har givet dit samtykke.


Herefter vil oplysningerne uden videre blive slettet.


Hvis du giver samtykke til marketingformål, vil Mybackdrop indsamle og behandle oplysninger om dig og dine enheder, samt oplysninger som du selv giver til os i forbindelse med indgåelse af aftalen. Det gør vi for at kunne vise dig annoncer, der er relevante for dig og dine interesser samt oprette brugerdefineret målgrupper og måle effekten af vores markedsførringsaktiviteter.


Mybackdrop har indgået aftale med følgende tredjemænd, som vil kunne modtage dine personoplysninger for at bistå Mybackdrop med marketing formål:


  • Google 

 

  • Meta 

 

  • Pinterest

 

  • Snap

 

  • Microsoft, Bing

 

  • (INDSÆT EMAIL PROGRAM)

 

  • LinkedIn 

 

 • TikTok

1.3.    Anmodet markedsføring


Du har på hjemmesiden under <Mybackdrop.dk> samt Mybackdrop samarbejdspartnere, mulighed for at give samtykke til at modtage nyheder, tilbud og andet markedsføringsmateriale fraMybackdrop via elektronisk kommunikation.


Du vil i så fald skulle oplyse din e-mail og/eller telefonnummer.


Mybackdrop kan også anmode dig om at oplyse andre personoplysninger så som navn, fødselsdato og interesser.


Retsgrundlaget for behandlingen er EU-Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).


Dit samtykke er frivilligt.


Mybackdrop vil sende dig elektronisk kommunikation i henhold til dette formål, indtil du trækker dit samtykke tilbage.


Det kan du gøre til enhver tid, ligesom du kan bede Mybackdrop om at slette dine oplysninger.


Mybackdrop har indgået aftale med følgende tredjemænd, som vil kunne modtage dine personoplysninger for at bistå Mybackdrop med at identificere og fremsende relevant markedsføringsmateriale til dig:


  • Booqable

 

  • Ninja forms

 

 • (INDSÆT EMAIL PROGRAM)

Du kan således i forbindelse med du tilmelder dig anmodet markedsføring give samtykke til, at Mybackdrop gør videre brug af dine personoplysninger end til, hvad der er strengt nødvendigt for at sende dig nyheder, tilbud og andet markedsføringsmateriale via elektronisk kommunikation.


Retsgrundlaget for behandlingen er i så fald EU-Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).


Samtykket indhentes gennem Mybackdrop cookie pop-up, som du møder første gang, du tilgår hjemmesiden og via checkboxe som du møder i forbindelse med indgåelsen af aftale eller tilmelding til anmodet markedsførring.


Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, ligesom du kan bede Mybackdrop om at slette dine oplysninger.


Hvis du giver samtykke til marketing formål, vil Mybackdrop indsamle og behandle oplysninger om dig, dine enheder, og interesser, herunder hvilke sider og e-mails du klikker på, hvilke produkter eller ydelser du viser interesse for, eller køber hos os, samt oplysninger som du selv giver til os i forbindelse med din tilmelding til anmodet markedsføring. Det gør vi for at kunne vise dig annoncer, der er relevante for dig og dine interesser samt oprette brugerdefineret målgrupper og måle effekten af vores markedsførringsaktiviteter.


Mybackdrop har indgået aftale med følgende tredjemænd, som vil kunne modtage dine personoplysninger for at bistå Mybackdrop med dette formål:


  • Google 

 

  • Meta 

 

  • Pinterest

 

  • Microsoft, Bing

 

  • Ninja forms

 

  • LinkedIn 

 

 • TikTok

2.    Den registreredes rettigheder


Du har som registreret i henhold til enhver behandling ret til:


  • At få indsigt i, hvilke personoplysninger Mybackdrop behandler;

 

  • At få slettet personoplysninger, som Mybackdrop behandler;

 

  • At berigtige, begrænse eller gøre indsigelse mod Mybackdrop’s behandling af personoplysninger;

 

  • At flytte personoplysninger fra Mybackdrop til en anden dataansvarlig;

 

 

 • Henvendelser vedrørende indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse mod eller flytning af personoplysninger hos Mybackdrop kan rettes til: info@mybackdrop.dk

Du skal være opmærksom på, at det ikke altid er muligt at efterkomme en begæring om sletning af personoplysninger, herunder fordi Mybackdrop kan have en legitim interesse i at bevare de pågældende personoplysninger, eller Mybackdrop kan være pålagt at opbevare de pågældende oplysninger.


Hvis Mybackdrop har modtaget et samtykke som retsgrundlag for behandling af personoplysninger, vil det altid være muligt for dig, der har afgivet samtykket, at trække det tilbage. 


Trækkes samtykket til behandlingen tilbage og er der knyttet en service til behandlingen, vil servicen ikke kunne fortsætte efter samtykkets tilbagetrækning. 


3.    Vidergivelse


Mybackdrop videregiver ikke personoplysninger, medmindre:


  • der er et lovkrav; 

 

  • Mybackdrop har indhentet samtykke fra dig; eller 

 

 • det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som Mybackdrop har indgået med dig, som oplysningen vedrører.

Det fremgår af ovenstående pkt. 1, hvem Mybackdrop videregiver oplysninger til, herunder til hvilket formål.


4.    Databehandlere og tredjelandsoverførsler


Mybackdrop anvender eksterne samarbejdspartnere og leverandører til opfyldelse af aftale med dig, til drift, udvikling og hosting af kommunikations- og markedsføringsløsninger, udarbejdelse af markedsanalyser og opbevaring af data.


Disse samarbejdspartnere og leverandører er databehandlere for Mybackdrop og behandler personoplysninger under instruks fra Mybackdrop. 


Mybackdrop har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse databehandlere. 


Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen. 


Mybackdrop kontrollerer kontinuerligt databehandlerne for at sikre, at de lever op til deres forpligtelser i databehandleraftalen. 


Mybackdrop overfører i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere, der er etableret uden for EU/EØS. Mybackdrop er opmærksomme på reglerne for dette og kræver, at databehandlerne opfylder de særlige krav, som en sådan behandling forudsætter. 


Med databehandlere i lande etableret uden for EU/EØS, hvor Kommissionen ikke har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, har Mybackdrop indgået særlige aftaler for at sikre, at beskyttelsesniveauet for behandlingen af personoplysninger lever op til samme krav, som enhver anden af Mybackdrop’s samarbejdspartnere og leverandører, der behandler personoplysninger for Mybackdrop inden for EU, skal efterleve. En kopi af aftaleformatet kan findes på Kommissionens hjemmeside her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=en.